Scoil Ghníomhach

Tá Múinteoir Orlaith agus coiste gníomhach ag obair ar son an Brat Gníomhach. Tá an scoil cláraithe mar bhall den mBrat Gníomhach do scoileanna. Is brat é a thugann aitheantas don aclaíocht agus spórt i scoileanna. Beidh muid ag déanamh iarracht ar gcéad brat gníomhach a bhaint amach i mbliana. Tá coiste curtha le chéile chun an obair seo a dhéanamh agus chun comhordnú a dhéanamh ar na gníomhachtaí go léir a bhíonn ar siúl ag an scoil. Feachtas scoile iomlán atá i gceist agus beidh na páistí go léir gníomhach ann. Is deis iontach é seo aitheantas a thabhairt don spórt sa scoil.

What is an Active School?

The Active School Flag (ASF) is awarded to schools that strive to achieve a physically educated and physically active school community. The process aims to get more schools, more active, more often.

Blitz FAI

Ghlac rang a 3 & 4 páirt i mBlitz FAI san Ionad Fóillíochta agus linn snámha i gCabhán. D’éirigh go h-an mhaith leo agus fuair gach duine teastais. Táimid an bhródúil asaibh.

Rang a 3 & 4 took part in the FAI blitz in Cavan Leisure centre. They had a brilliant day and played many games. Every child got a certificate at the end. We are very proud of ye all.

 • Blitz FAIBlitz FAI | Gaelscoil Bhréifne
 • Blitz FAI | Gaelscoil Bhréifne
 • Blitz FAIBlitz FAI | Gaelscoil Bhréifne
 • Blitz FAI | Gaelscoil Bhréifne

Greamáin Rugbaí

Bhailigh na páistí greamáin ó Aldi i mbliana agus ansin sheol muid an postaer sa phoist. Tháinig beart deas sa phoist agus bhí muid an-sásta. Cliathrás, liathróid, dréimire agus mála deas a bhí ann.

The children collected rugby stickers from Aldi. We filled our poster and sent it in the post. To our delight we received a lovely parcel in the post. Hurdles, rugby balls, an active ladder and a lovely bag.

 • Greamáin Rugbaí | Gaelscoil Bhréifne
 • Greamáin Rugbaí | Gaelscoil Bhréifne
 • Greamáin Rugbaí | Gaelscoil Bhréifne
 • Greamáin Rugbaí | Gaelscoil Bhréifne
 • Greamáin Rugbaí | Gaelscoil Bhréifne

An Coiste Gníomhach

Tá deichniúr ar an gcoiste Gníomhach. Tadhg, Nathan, Sorcha, Clíona, Isabel, Elliott, Yasmin, Tyler, Conál & Kadis. Bhunaigh muid an choiste ag tús mí Dheireadh Fómhair. Gach seachtain nó gach cóicís bhuaileamar le cheile chun rudaí nua a plé agus a dhéanamh. Is coiste iontach sibh.

Tá an Coiste Gníomhach freagrach as an dtralaí dár dtrealamh corp-oideachais freisin. Rinne siad liosta den trealamh go léir agus tá siad tar éis órd agus eagar a chur ar an dtrálaí seo. Tá lipéidí ar gach rud agus is éasca an rud é anois fearas a aimsiú. Cuireann siad gach rud thar náis go néata tar éis ár laethanta gníomhaíochta. Tá éacht oibre ar siúl agaibh!

There are 10 children on our Active committee. Tadhg, Nathan, Sorcha, Clíona, Isabel, Elliott, Yasmin, Conál & Kadis. Our committee was set up at the beginning of October. We meet every week or every fortnight to discuss new initiatives and games. Ye are a brilliant committee.

Our Active School Committee are also responsible for organizing our storage trolley for our PE equipment. They carried out an inventory, labelled and arranged all the equipment so that makes it easier for everyone to find equipment. They put all equipment back where it belongs after each active break. You are doing super work!

An Coiste Gníomhach Deireadh Fómhair

 • An Coiste Gníomhach Deireadh Fómhair | Gaelscoil Bhréifne
 • An Coiste Gníomhach Deireadh Fómhair | Gaelscoil Bhréifne

Coiste

 • Coiste | Gaelscoil Bhréifne
 • Coiste | Gaelscoil Bhréifne

Cúrsa: Gluais maith, Gluais minic

Rinne Múinteoir Orlaith an chúrsa iontach i mbliana 2019. D’fhoghlaim sí alán rudaí agus táimid ag cur i bhfeidhm iad in ár gceachtanna Corp Oideachais. Rinne Múinteoir Gearóidín an chúrsa i 2018 agus mhól sí an chúrsa go hard na spéire.

 • Cúrsa Gluais Maith | Gaelscoil Bhréifne
 • Cúrsa Gluais Maith | Gaelscoil Bhréifne
 • Cúrsa Gluais Maith | Gaelscoil Bhréifne

Gníomhaíocht Choirp

Damhsa le M.Gearóidín

 • Damhsa le M.Gearóidín | Gaelscoil Bhréifne
 • Damhsa le M.Gearóidín | Gaelscoil Bhréifne
 • Damhsa le M.Gearóidín | Gaelscoil Bhréifne
 • Damhsa le M.Gearóidín | Gaelscoil Bhréifne
 • Damhsa le M.Gearóidín | Gaelscoil Bhréifne
 • Damhsa le M.Gearóidín | Gaelscoil Bhréifne
 • Damhsa le M.Gearóidín | Gaelscoil Bhréifne
 • Damhsa le M.Gearóidín | Gaelscoil Bhréifne

SOS Gníomhach

Ghlac Gaelscoil Bhréifne páirte i ‘Sos Gníomhach’ ó 11ú-15ú Samhain 2019. Bhí an-spraoi againn ag damhsa, ag rith, ag siúl agus ag déanamh aclaíocht. Bhí ag bainisteoir i ngach seomra taifead a coiméad ar an aclaíocht gach lá. Thaitin sé go mór leo.

As an Active school, we engaged in Active Breaks activities for ten minutes every day in class from 11th-15th November 2019. We had great fun dancing, running, walking and doing exercises. Every classroom had a leader who kept a record of the activities done in each class. They really enjoy this initiative.

 • SOS Gníomhach | Gaelscoil Bhréifne
 • SOS Gníomhach | Gaelscoil Bhréifne
 • SOS Gníomhach | Gaelscoil Bhréifne
 • SOS Gníomhach | Gaelscoil Bhréifne

Staisiún ar Maidin agus staisiún Gníomhach ar an Aoine

I mí Mhéan Fómhair go dtí deireadh mí Dheireadh Fómhair, bhí staisiún gníomhach againn ar maidin ar feadh 15 nóimead (8:30am-8:45am) nuair a bhí an aimsir go maith. Bhí na páistí ag dul ó staisiún aclaíochta go dtí staisiún eile. Mar gheall ar sin, bhí alán fuinneamh ag na páistí agus bhí siad níos socraithe agus réidh don lá a bhí rompú. Chomh maith le sin, bhunaigh an coiste ‘staisiún gníomhach’ ag am lóin gach Aoine. Bhí duine difriúil ón gcoiste i gceannais ar an staisiún agus thaitin sé go mór le na páistí. Bhí siad ag caitheamh, ag léim agus ag glacadh páirte i gcluichí. Bhí siad ag tnúth go mór leis an Aoine gach seachtain.

From September to the end of October, we had active stations every morning for 15 minutes (8:30am-8:45am), when the weather was good. Children went from station to station participating in active exercises. As a result of this, the children had a lot of energy, wide awake and ready for the day ahead of them. As well as that, the active committee set up Active stations every Friday at lunchtime. A different committee member was in charge of the station every Friday and they loved it. There was throwing, jumping and taking part in games. Everyone looked forward to Friday!

 • Staisiún ar Maidin | Gaelscoil Bhréifne
 • Staisiún ar Maidin | Gaelscoil Bhréifne
 • Staisiún ar Maidin | Gaelscoil Bhréifne
 • Staisiún ar Maidin | Gaelscoil Bhréifne
 • Staisiún ar Maidin | Gaelscoil Bhréifne
 • Staisiún ar Maidin | Gaelscoil Bhréifne
 • Staisiún ar Maidin | Gaelscoil Bhréifne
 • Staisiún ar Maidin | Gaelscoil Bhréifne
 • Staisiún ar Maidin | Gaelscoil Bhréifne
 • Staisiún ar Maidin | Gaelscoil Bhréifne
 • Staisiún ar Maidin | Gaelscoil Bhréifne

The Daily Mile

Ghlac Gaelscoil Bhréifne páirte i ‘The Daily Mile’ ar feadh 7 seachtaine le tacú ó ‘Cavan Sports Partnership’. Chuamar amach mar scoil iomlán agus shiúil muid míle amhain gach lá. Chomh maith le sin, tháinig Lorraine Úí Neill chugainn (mar bhaill de Operation Transformation 2019) agus shiúil sí linn agus labhair sí lena páistí faoin tábhacht sláinte agus aclaíocht i saol an duine.

Ag deireadh an seacht seachtaine, fuair gach duine peann luaidhe agus scriosán mar bhronntanais.  Bhí níos mo fuinnimh ag na páistí agus bhí feabhas mór tagtha ar a gcuid aclaíocht.

Gaelscoil Bhréifne took part in ‘The Daily Mile’ an initiative in conjunction with Cavan Sports partnership for 7 weeks. We went out together as a school and we walked 1 mile every day. As well as that, Lorraine O’Neill (a member of the operation transformation team) came and walked with the kids and talked to them about the importance of health and exercise in our lives.

At the end of the seven weeks, everyone got a pencil and an eraser as a present. The kids had a lot more energy and their fitness improved.

 • The Daily Mile | Gaelscoil Bhréifne
 • The Daily Mile | Gaelscoil Bhréifne
 • The Daily Mile | Gaelscoil Bhréifne
 • The Daily Mile | Gaelscoil Bhréifne
 • The Daily Mile | Gaelscoil Bhréifne
 • The Daily Mile | Gaelscoil Bhréifne
 • The Daily Mile | Gaelscoil Bhréifne
 • The Daily Mile | Gaelscoil Bhréifne
 • The Daily Mile | Gaelscoil Bhréifne
 • The Daily Mile | Gaelscoil Bhréifne
 • The Daily Mile | Gaelscoil Bhréifne
 • The Daily Mile | Gaelscoil Bhréifne
 • The Daily Mile | Gaelscoil Bhréifne
 • The Daily Mile | Gaelscoil Bhréifne
 • The Daily Mile | Gaelscoil Bhréifne
 • The Daily Mile | Gaelscoil Bhréifne
 • The Daily Mile | Gaelscoil Bhréifne
 • The Daily Mile | Gaelscoil Bhréifne
 • The Daily Mile | Gaelscoil Bhréifne
 • The Daily Mile | Gaelscoil Bhréifne

Seachtain Gníomhach Scoile / Active School Week 

Bhí spóirt agus spraoi ag na páistí uilig i rith na seachtaine 27ú Aibreán go dtí 1ú Bealtaine 2020. Bhí imeachtaí de gach sort againn istigh agus taobh amuigh sa bhaile. Seachtain fíor dhifriúl a bhí againn mar gheall go raibhamar sa bhaile. Ghlac na páistí páirt i damhsa, litrigh d’ainm, dúshlán, lúthchleasaíocht, circuits srl

Bhí na páistí breá sásta a gcuid obairbhaile a dhéanamh an tseachtain sin. Bhí orthu a bheith gníomhach mar shampla peil, rith, damhsa srl achan trathnóna. Bhí craic agus spóirt ar dóigh acu uilig agus tá siad brea aclaí anois!  Seo é an clár ama abhí againn. Nach bhuil cuma álainn air.

We had great fun during Active week at home from 27th April- 1st May. There was every sort of activity inside and outside the house, from walks, cycles, indoor scavenger hunts, sock tails and 3-minute challenges. It was a very different week as we were all at home but we made the most of it.

The children were very happy to do their active homework every evening. They had great fun and are very fit now as a result.

Dé Luain

Dé Máirt

Dé Céadaoin

Déardaoin

Dé hAoine

(DEAD) Drop everything and dance
I’m a Gummy Bear

https://www.youtube.com/watch?v=seUzASB8sxU

(DEAD) Drop everything and dance
Avengers Endgame

https://www.youtube.com/watch?v=jyWyBern6q4

(DEAD) Drop everything and dance
Americano

https://www.youtube.com/watch?v=KW_eRTj3TuI

(DEAD) Drop everything and dance
Uptown Funk

https://www.youtube.com/watch?v=R7WIS04wW34

(DEAD) Drop everything and dance
Just Dance

https://www.youtube.com/watch?v=kTMAokrVZSc

‘Litrigh d’ainm’
Spell your name
Look at poster below

‘Litrigh ainm do chara’
Spell your friends name
Look at poster below

‘Litrigh ainm do chara’
Spell your friends name
Look at poster below

‘Litrigh Gaelscoil Bhréifne’
Spell Gaelscoil Bhréifne
Look at poster below

‘Litrigh Fán sa bhaile’
Spell ‘stay at home’
Look at poster below

Dushlán 3 Nóimead
3 minute challenge

10-1 

Déir Ó Grádaigh

Toraíocht Taisce taobh istigh
Indoor Scavenger Hunt

Eireaball-Tails
Stócaí!!

Obair bhaile
Déan 10 réalt léime
Do 10 jumping jacks

Obair bhaile
Glanadh suas
Clean up-time how long it takes to clean your bedroom/ playroom/toybox.

Obair bhaile
Téigh ag siúl
Go for a walk with an adult

Obair bhaile
Ag léim ar an spóta
Ag rith ar an spóta
Ag scipéail ar an spóta

Obair bhaile
Comórtas ealaíne-Art competition.
Sheet is included

CEISTEANNA?

Má tá eolas breise uait faoin scoil nó faoinár bpolasaithe iontrála, nó má tá aon cheist agat, bí i dteagmháil linn inniu.

If you would like more information about our school, our enrolment policies or if you have any questions, please get in touch with us today!

ÉITEAS NA SCOILE
TEAGMHÁIL