An Bord Bainistíochta

Tá sé de dhualgas ar an mBord an scoil a bhainistiú / It is the duty of the board of management to manage the school.

Tá ochtar ar an mBord Bainistíochta / There are eight people on the board of management.

  • Beirt Ionadaithe de chuid an Phátrúin (Foras Pátrúnachta na Scoileanna Lán Ghaeilge) / There are two nominated people representing the Foras Pátrúnachta.
  • Beirt thuismitheoirí (máthair agus athair ó theaghlaigh éagsúla ina bhfuil leanaí atá ar rolla na scoile) Two parents, from two separate households of children enrolled in the school.
  • Príomhoide na scoile (nó an príomhoide gníomhach) / The Principal of the school (or the acting principal).
  • Aon oide amháin ag feidhmiú mar ionadaí na foirne teagaisc / One teacher representative of the school staff.
  • Beirt bhall sa bhreis, ón bpobal áitiúil / Two additional members from the local community.
  • Roghnaítear Bord nua gach ceithre bliana / The Board of Management is selected every four years.

Tá Bord nua againn i mbliana. Is é Seán Ó Laimhín an Cathaoirleach reatha.

The current board members are:

Cathaoirleach/Chairperson: Seán Ó’Laimhín  
Runaí an Bhoird/Secretary to the Board: Niamh Ní Cheallaigh  
Ionadaí na Múinteoirí/Teacher Representative: Orlaith Ní Ghealagáin 
Ionadaí na dTuismitheoirí/Parent Representative: Sharon Mundy 
Ionadaí na dTuismitheoirí/Parent Representative: David Stafford  
Ionadaí an Phobail/Local Community Representative: Teresa Leddy and Ciarán Fitzpatrick  
Ionadaí ón bhForas Pátrúnachta/Foras Pátrúnachta Representative: Lorraine O’Neill

ÍOSLÓDÁIL ÁR BHFOIRM IONTRÁLA / Download our Enrolment Form

CEISTEANNA?

Má tá eolas breise uait faoin scoil nó faoinár bpolasaithe iontrála, nó má tá aon cheist agat, bí i dteagmháil linn inniu.

If you would like more information about our school, our enrolment policies or if you have any questions, please get in touch with us today!

ÉITEAS NA SCOILE
TEAGMHÁIL